Zpět

Kazuistika:
Rodič vracející se zpět na trh práce po RD (Marie, 37 let, 2 děti)

Foto Rodič vracející se zpět na trh práce po RD (Marie, 37 let, 2 děti)

S čím, odkud účastník poradenství přišel, popis tématu (problému).

Žena, 37 let, na rodičovské dovolené (dvě děti 3 a 6 let), do poradny přišla s prosbou o pomoc při návratu do práce po rodičovské dovolené.

Marii naši poradnu doporučila kamarádka, protože plánovala návrat do práce, ale neměla jasno, na jakou oblast by se měla zaměřit. Svou zakázku formulovala takto: „Chtěla bych se do půl roku vrátit do práce, ale nejsem si jistá, na jaké pozice se mohu hlásit. Už dlouho nepracuju a vlastně už jsem všechno zapomněla. Napadlo mě, že bych mohla pracovat s dětmi nebo s financemi. Ale nevím, jak to budu zvládat s dětmi.“

Marie vystudovala vysokou školu ekonomickou a před nástupem na rodičovskou dovolenou pracovala pět let jako obchodní manažerka v nadnárodní společnosti. Po narození prvního dítěte společně s manželem koupili dům a odstěhovali se do vesnice za Prahu. V průběhu své nyní již 6 leté rodičovské dovolené si Marie přivydělávala na dohodu ve firmě kamaráda, pro kterého spravovala administrativu a částečně i účetnictví. Tato práce ji poslední rok už příliš nebavila, ale vyhovovalo jí, že je časově flexibilní a zvládne při ní péči o děti. Mariin manžel totiž pracoval na vysoké manažerské pozici a často jezdil na služební cesty. Navíc ve vesnici, kam se přestěhovali, Marie neměla rodinu ani kamarádky, které by ji děti pohlídaly. Protože se však blížil konec její rodičovské dovolené, začala Marie cítit potřebu najít si lepší zaměstnání.

Způsob práce s klientem.

Úvodní setkání jsme společně s Marií strávili mapováním její aktuální situace a potřeb. Marie si nebyla jistá, kam by se měla hlásit a na jaké pozice si může vlastně troufnout. Navrhla jsem proto, se zpočátku zaměřit na mapování její dosavadní životní cesty, s cílem odhalit jaké znalosti, zkušenosti, dovednosti a silné stránky již má.

Druhou konzultaci jsme tedy společně strávili rozborem jejích minulých zkušeností, začali jsme od školních let, brigád, předchozích pracovních zkušeností až po dobu strávenou na rodičovské dovolené. Zejména práce s mimo pracovními zkušenostmi byla pro Marii hodně přínosná, nikdy dříve ji totiž nenapadlo, že i zkušenosti z volnočasových aktivit, brigád či péče o děti se dají využít v profesním kontextu. V průběhu tohoto procesu jsme využili kreativní techniku malovaný životopis a společně jsme tak sestavili seznam silných stránek, znalostí a kvalit. Samotná klientka byla nakonec překvapená délkou tohoto seznamu „kdyžto tak před sebou vidím, uvědomuju si, kolik jsem toho už zvládla a myslím, že nejsem až tak úplně k ničemu“.

V další konzultaci jsme se zaměřili na specifikaci kritérií hledané práce. Nejdříve jsme se vrátili k jejím předchozím pracovním zkušenostem a zaměřili jsme se na to, které činnosti Marii bavily a které naopak nebavily. Společně jsme pak pátrali po příčinách (ne)oblíbenosti aktivit. Protože Marie byla nakloněná vyzkoušet i hravější aktivity, pracovali jsme dále při ujasňování kritérií hledané práce s obrázkovými kartami. Pomocí zapojení kreativity do poradenského procesu se Marii podařilo identifikovat, co od budoucího zaměstnání očekává. „Až teď jsem si všimla, že na všech kartičkách je nějaký symbol učení či rozvoje…rutina, to je to, co mě v současné práci vlastně tak vyčerpává…“. Mezi její nejdůležitější kritéria tedy patřila možnost učit se novým věcem (což nejvíce v současné práci postrádá), uplatnit své schopnosti (být expertkou) a pracovat v prestižní/známé firmě.

Dalším krokem bylo najít cestu, jak propojit znalosti, schopnosti a kvality klientky s konkrétními obory a její představou o hledané práci. Pomocí otevřených otázek jsem zjišťovala, jaká povolání zvažuje. Marii lákaly velmi rozdílné oblasti práce s dětmi a finance. Finance se zdály být logickou volbou vzhledem k jejím předchozím zkušenostem a vzdělání, navíc při mapování předchozích zkušeností Marie často zmiňovala, že ji baví práce s čísly a tabulkami. Pozici asistentky učitele ji doporučila kamarádka, protože do místní školy právě někoho hledají a protože Marii těší kontakt s dětmi, zvažovala i tuto možnost.

V čem poradce klientovi radil (poradenství / předávání informací).

Za domácí úkol měla Marie zjistit více o náplni práce a potřebných schopnostech pro výkon oborů, které ji zajímaly (asistent pedagoga a finance). Společně jsme také vydefinovaly, jaké všechny pozice v oblasti financí by mohla prozkoumat (zaměřili jsme se především na oblast účetnictví, bankovnictví). Doporučila jsem jí nahlédnout i do Národní soustavy povolání (www.nsp.cz) a prozkoumat i možnosti v jejím okolí (vyhledat firmy v okolních městech). Protože její kamarádka pracovala ve školství, doporučila jsem také získat informace o práci asistenta pedagoga také přes ní.

Na konzultaci jsme pak společně informace prošly a porovnaly je se seznamem jejích požadavků na hledané místo, jejími dovednostmi a schopnostmi. Marie si během rozhovoru uvědomila, že asistent pedagoga nesplňuje téměř žádná její kritéria kromě časové flexibility (tato práce se nabízela v blízkosti jejího bydliště). Rozhodla se pro oblast financí, kde viděla větší šanci dalšího růstu i možnost uplatnit své zkušenosti, přestože tato práce pro ni bude výzvou pro sladění rodinného a pracovního života. Společně jsme se pak zaměřili na hledání možných cest, jak zvládnout práci a péči o rodinu (Marie si například vydefinovala, že práce musí být do 1 hodiny od jejího bydliště, zkusí si najít někoho na odpolední hlídání mladšího syna).

Marie si stále nebyla jistá, zda po 6leté pauze na rodičovské může pomýšlet na prestižní pozice, navíc měla obavu z přijímacího pohovoru. Navrhla jsem jí tedy, aby do příští konzultace prozkoumala nabídku juniorních pozic v oblasti účetnictví a bankovnictví. Základními kritérii byla možnost zaučení, dalšího růstu a dostupnost do 1 hodiny z místa bydliště. Společně jsme pak na příští konzultaci nalezené nabídky prošly a Marie si pro začátek vybrala pozici junior účetní. Druhou část konzultace jsme věnovali nácviku přijímacího pohovoru. Na tuto pozici si Marie následně upravila své CV a zaslala mi jej ke zhlédnutí. V závěru si pak Marie naplánovala další kroky, které ji k nalezení vhodného místa pomohou (zajištění školení v práci s excelovými tabulkami, získání doporučení z firmy, kde pracuje, systematické vyhledávání dalších nabídek, zajištění možnosti odpoledního hlídání syna atd.).

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit.

Klíčové bylo podpořit Mariino sebevědomí. Velmi se mi proto při práci osvědčila společná tvorba seznamu dovedností, znalostí a kvalit. Důležité zde bylo, že tento seznam byl opřen o konkrétní příklady událostí a situací z její minulosti, kdy se její silné stránky projevily.

Jako velmi přínosné Marie hodnotila také zaměření se na zkušenosti získané mimo školu či práci. Reflexe jejích celkových zkušeností jí pomohla uvědomit si, že má celou řadu dovedností a kvalit, na kterých může stavět.

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel.

Marie si kromě seznamu svých kvalit odnášela také jasnější představu o svém dalším profesním směřování. Důležité bylo pro Marii i uvědomění si, že ačkoliv je starost o rodinu jednou z jejích priorit, nastal pro ni čas věnovat se i rozvoji kariéry. Proto se rozhodla neinvestovat do vzdělávání mimo svůj obor (asistent pedagoga) ani přijmout nabídky práce jen proto, že by jí umožnili pečovat o děti.

V průběhu poradenství si ujasnila, co ji v práci motivuje a co by mělo budoucí zaměstnání obnášet. Naplánovala si konkrétní kroky k nalezení zaměstnání a po poslední konzultaci oslovila první firmu.

Kazuistiku nám zaslal: Markéta Cudlínová Bc.

Metody kariérového poradenství využité v rámci této kazuistiky

Malovaný životopis

Zobrazit metodu

Hraní rolí

Zobrazit metodu

Obrázkové karty

Zobrazit metodu

Domácí úkol (zplnomocnění)

Zobrazit metodu