Chci se vrátit do práce po rodičovské dovolené

Možnost čerpat rodičovskou dovolenou využívají zejména ženy, nicméně v posledních letech mírně stoupá i počet otců na rodičovské dovolené. V mezinárodním srovnání zůstávají čeští rodiče relativně dlouho mimo pracovní trh. Možnosti jejich návratu na trh práce pak závisí nejen na platných legislativních úpravách, ale i na možnostech využíti flexibilních forem zaměstnání a také na dostupnosti služeb spojených s péčí o předškolní a školní děti. V následujícím textu uvádíme některá doporučení, jak se připravit na trh práce po skončení rodičovské dovolené.

Foto Chci se vrátit do práce po rodičovské dovolené

Návrat do původního zaměstnání nebo změna kariéry?

Téměř polovina žen se po skončení rodičovské dovolené vrací k původnímu zaměstnavateli. Je proto vhodné seznámit se se svými právy a povinnostmi a také s možnostmi, které zaměstnavatel nabízí. Nebojte se zeptat, zda např. můžete využít některé z flexibilních forem práce, jako jsou zkrácené úvazky, flexibilní pracovní doba, sdílené úvazky či home office. Je vhodné zjistit si, zda je možné dohodnout se na změně pozice, upravit si pracovní podmínky nebo také zda nabízí Váš zaměstnavatel možnost dětského koutku na pracovišti nebo firemní miniškolky.

Pokud se nechcete vrátit do původního zaměstnání, ale volíte raději možnost změny kariérního směřování, je vhodné zamyslet se nad následujícími otázkami. Zamyslete se nad tím, jak čas strávený na rodičovské dovolené změnil Váš pohled na to, co je pro Vás v životě důležité, jak se změnily Vaše priority a čeho chcete dosáhnout. Co Vás při rodičovské dovolené nejvíce naplňovalo? Potkala jste v tomto období někoho inspirativního? Angažoval/-a jste se v činnosti pro svou komunitu, okolí? Možná přemýšlíte o změně oboru nebo se rozhodnete založit si vlastní podnikání. Ať už se rozhodnete jakkoliv, začněte co nejdříve. Důležité je stanovit si priority, naučit se plánovat a zapojit do svých plánů blízké osoby.

Pracovní portfolio

Vytvořte si své pracovní portfolio. Zaměstnavatelé v dnešní době kladou menší důraz na formálně získané diplomy a osvědčení, více je zajímá, co zájemce v zaměstnání dovede, jaké má zkušenosti. Důležité je umět propojit zkušenosti získané v průběhu MD/RD s pracovním životem. Připravte se na možné otázky, které Vám mohou (či nemohou) být pokládány na pracovním pohovoru, zpracujte si životopis a motivační dopis. Počet dětí ani čas strávený na rodičovské dovolené do životopisu uvádět nemusíte. Pokud máte pouze přerušené zaměstnání, situace je jednodušší. Pokud jste několik let nepracovali, je lepší rodičovskou dovolenou stručně uvést. Můžete také uvést aktivity, kterých jste se v průběhu rodičovské dovolené účastnili, jako je dobrovolnictví, zapojení do projektů apod.

Zajistěte si podporu

Pokud se vracíte na trh práce po rodičovské dovolené, je vhodné zmapovat, zda jsou kolem Vás lidé, na které se můžete obrátit v případě pracovního zatížení. Může se jednat o rodinné příslušníky, sousedy, přátele… Důležitou úlohu v zajištění péče o dítě samozřejmě bude hrát partner. Proto je nezbytné s ním také zavčasu dojednat rozdělení rolí. Za úvahu také stojí oslovení zkušenějšího mentora - někoho, komu důvěřujete, kdo podle Vás zvládá sladit práci s rodinným životem a může Vám na Vaší cestě poradit.

Zhodnoťte čas strávený na rodičovské dovolené

Ekonomové mají ve zvyku posuzovat rodičovskou dovolenou jako období, ve kterém dochází k úbytku "lidského kapitálu". Tento postoj je také jednou z příčin vytvářejících psychologické bariéry při návratu na trh práce. Ačkoliv je rodičovská dovolená často vnímána jako doba, během které se sníží pracovní potenciál, je rovněž ale také velkou příležitostí k osobnímu rozvoji, ať už se to týká životních hodnot či pracovních kompetencí.

Na koho se lze obrátit?

Gender studies, o.p.s.
– bezplatná právní poradna v otázkách týkajících se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Aperio
– Společnost pro zdravé rodičovství - nabízí informace zejména v souvislosti s postavením rodičů na trhu práce, k dispozici je on line poradna.

Odborové organizace
– zastupuje své členy při jednání se zaměstnavateli, zprostředkuje kontakt na ČMKOS.

Státní úřad inspekce práce
– dohlíží na dodržování rovného zacházení a na zákaz diskriminace na pracovištích.

Vybrané kazuistiky

Rodič vracející se zpět na trh práce po RD (Eva 39 let, 2 děti)

Zobrazit detail

Rodič vracející se zpět na trh práce po RD (Marie, 37 let, 2 děti)

Zobrazit detail

Rodič vracející se zpět na trh práce po RD (Aneta, 40 let)

Zobrazit detail

Rodič vracející se zpět na trh práce po RD (Markéta, 29 let)

Zobrazit detail

Nevíte si rady?

V našem katalogu najdete poradce,
kteří Vám pomohou i s Vaší životní situací.

Vstoupit do katalogu