Foto Bc. Helena Pechová

Bc. Helena Pechová

přijímá nové klienty

Pomáhám lidem hledat možnosti dalšího rozvoje. Podporuji je ve stanovování si vlastních cílů a akčním plánů. Řešíme společně témata od psaní životopisu, přes osobní značku až po různé typy výjezdů do zahraničí. 

České vysoké učení technické v Praze

www.budaktivni.cz

Osobně, Online (videohovor), Telefonicky, Email

Hlavní město Praha, Nemám vazbu na region

 

čeština, angličtina

 

moje služby jsou zdarma

MOJE ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH:

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s. přejít na web


Trhy práce, o kterých sleduji aktuální informace:

v ČR, v EU (celkově)


ABSOLVOVAL JSEM TYTO ŠKOLY A KURZY:

Název Absolvoval jsem Organizátor V rozsahu
Personální management v průmyslových podnicích 2019 České vysoké učení technické v Praze

PŮSOBNOST A ZAMĚŘENÍ:

jsem kariérový poradce na vysoké škole / univerzitě,
kariérové poradenství vykonávám v rámci své zájmové činnosti - nemám žádný smluvní vztah s žádnou institucí, ani nemám v této oblasti založenou živnost,

České:
školy vysoké, univerzity (zřízené kýmkoliv)
neziskové organizace


POUŽÍVÁM TYTO METODY:

Životní mapy (mapy životního prostoru) Zobrazit metodu
Kreativní karty s příběhy (Storytelling cards) Zobrazit metodu
Brainstorming Zobrazit metodu
Mentoring (Odborné vedení) Zobrazit metodu
Životní křivka Zobrazit metodu
Aktivní naslouchání Zobrazit metodu
SWOT analýza Zobrazit metodu
Rozvrh aktivit Zobrazit metodu
Myšlenková mapa Zobrazit metodu
Domácí úkol (zplnomocnění) Zobrazit metodu
Scénář budoucnosti (analýza) Zobrazit metodu


PRAVIDELNĚ SLEDUJI INFORMACE O TRZÍCH PRÁCE:

v ČR, v EU (celkově)


PROJEKTY, NA KTERÝCH JSEM SE V PRŮBĚHU SVÉ PRAXE PODÍLEL

Název projektu Od Do Realizátor
Webináře na témata spjatá s osobním rozvojem 2020 2020 Yourchance o.p.s.
Budaktivni.cz 2018 Inex-up

Kontaktní formulář

Vyplňte svoji validní emailovou adresu
Nevyplnili jste zprávu nebo dotaz pro poradce

Vaši zprávu jsme předali poradci.