Foto Mgr. Zuzana Vaľková

Mgr. Zuzana Vaľková

přijímá nové klienty

Pracuji v týmu neziskové organizace AGAPO, kde pomáháme najít lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním zaměstnání na otevřeném trhu práce. Naším cílem je zvýšení míry samostatnosti a soběstačnosti uživatelů služby v sociálním začleňování, zejména při uplatnění v oblasti zaměstnávání.

608605240

Zelný trh 1, 602 00 Brno

www.agapo.cz

 

 

Osobně, Online (videohovor)

Jihomoravský kraj

 

čeština, slovenština

 

moje služby jsou zdarma

Trhy práce, o kterých sleduji aktuální informace:

v ČR


ABSOLVOVAL JSEM TYTO ŠKOLY A KURZY:

Název Absolvoval jsem Organizátor V rozsahu
NAVAZUJÍCÍ ČÁST VÝCVIKU "SOLUTIONS FOCUS - KOPLEXNÍ VÝCVIK V TERAPII A PORADENSTVÍ ZAMĚŘENÉM NA ŘEŠENÍ"(550 h) 2019 Dalet institut s.r.o. 550
Certifikační program Možnosti dialogu 2016 NARATIV 160

JSEM DRŽITELEM OCENĚNÍ:

Národní cena kariérového poradenství ČR (pod Euroguidance ČR)


PŮSOBNOST A ZAMĚŘENÍ:

jsem kariérový poradce / kouč v neziskové organizaci,

České:
veřejná správa - příspěvkové organizace (př. domy dětí a mládeže, výzkumné ústavy ad.)
veřejná správa - státní správa (př. ministerstva ad.)
neziskové organizace


LEKTORUJI V TĚCHTO OBLASTECH KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ:

Lektorovala jsem rozvoj měkkých dovedností v rámci projektu Prokop.


POUŽÍVÁM TYTO POMŮCKY:

batérie testů k profesní diagnostice (LMI, BIP, NEO-FFI, DVP, SVF-78, d2, VMT, IST-2000)

Zajišťuju profesní a bilanční diagnostiku


POUŽÍVÁM TYTO METODY:

Kreativní karty s příběhy (Storytelling cards) Zobrazit metodu
Brainstorming Zobrazit metodu
Kariérové kotvy Zobrazit metodu
Technika koučovacího rozhovoru Zobrazit metodu
Aktivní naslouchání Zobrazit metodu
Technika přerámování situace Zobrazit metodu
Koučovací přístup v kariérovém poradenství Zobrazit metodu
SWOT analýza Zobrazit metodu
Nejmenší možný krok Zobrazit metodu
Cirkulární dotazování Zobrazit metodu
Vizualizace Zobrazit metodu
Domácí úkol (zplnomocnění) Zobrazit metodu
Hraní rolí (nácvik pohovoru) Zobrazit metodu


SUPERVIZE:

jsem pod supervizí (odborně konzultuji svoji práci s certifikovanými experty), aktivně se podílím na intervizích (odborně konzultuji svoji práci s dalšími kolegy)


PRAVIDELNĚ SLEDUJI INFORMACE O TRZÍCH PRÁCE:

v ČR


Kontaktní formulář

Vyplňte svoji validní emailovou adresu
Nevyplnili jste zprávu nebo dotaz pro poradce

Vaši zprávu jsme předali poradci.