Foto PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

přijímá nové klienty

Kariérovým poradenstvím se zabývám od roku 2013, stalo se mým velkým zájmem a koníčkem zároveň. Čím více o kariérovém poradenství vím, tím více vidím smysl v jeho rozvoji a jeho uplatnění pro kohokoli, kdykoli a v jakékoli životní situaci. Nerada dělám věci, které nemají smysl a své praktické využití.

Poradenství poskytuji v rámci organizace: Institut vzdělávání a poradenství

CC ČZU, Kamýcká 129, Praha 6

https://home.czu.cz/jirsakova/uvod

 

 

Osobně, Online (videohovor), Telefonicky

Hlavní město Praha

 

čeština

 

moje služby jsou zdarma

MOJE ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH:

Asociace vysokoškolských poradců (AVP) přejít na web


Trhy práce, o kterých sleduji aktuální informace:

v ČR, v EU (celkově)


PŮSOBNOST A ZAMĚŘENÍ:

jsem kariérový poradce na vysoké škole / univerzitě,

České:
školy střední a vyšší odborné (zřízené kýmkoliv)
školy vysoké, univerzity (zřízené kýmkoliv)


POUŽÍVÁM TYTO METODY:

Narativní přístup Zobrazit metodu
Životní mapy (mapy životního prostoru) Zobrazit metodu
Kreativní karty s příběhy (Storytelling cards) Zobrazit metodu
Brainstorming Zobrazit metodu
Životní křivka Zobrazit metodu
Kariérové kotvy Zobrazit metodu
Aktivní naslouchání Zobrazit metodu
Mentoring v kariérovém poradenství Zobrazit metodu
Karty Světem hodnot Zobrazit metodu
Řízený (anamnestický) rozhovor Zobrazit metodu
Myšlenková mapa Zobrazit metodu
Obrázkové karty Zobrazit metodu
Domácí úkol (zplnomocnění) Zobrazit metodu
Hraní rolí (nácvik pohovoru) Zobrazit metodu


PRAVIDELNĚ SLEDUJI INFORMACE O TRZÍCH PRÁCE:

v ČR, v EU (celkově)


PROJEKTY, NA KTERÝCH JSEM SE V PRŮBĚHU SVÉ PRAXE PODÍLEL

Název projektu Od Do Realizátor
Návrh a implementace konceptu a metodiky “career learning” v odborném vzdělávání (TL02000256) 2019 2022 podpořen Technologickou agenturou ČR

Kontaktní formulář

Vyplňte svoji validní emailovou adresu
Nevyplnili jste zprávu nebo dotaz pro poradce

Vaši zprávu jsme předali poradci.