Foto Bc. Lenka Němcová

Bc. Lenka Němcová

přijímá nové klienty

V roce 2012 jsem spojila svou profesní cestu s EKS, kde pracuji jako kariérová poradkyně a lektorka kurzů profesního a osobního rozvoje. Pomáhám lidem objevovat jejich talenty stejně jako hledat cesty, jak je uplatnit.

Ve své práci uplatňuji aktivní naslouchání, empatii, kreativní přístup a nebojím se změn. Ráda se učím z praxe, životní zkušenosti klientů a klientek jsou mi inspirací do další práce.

 

Bubenská 47, Praha 7, 170 00

 

 

Osobně, Online (videohovor)

Hlavní město Praha, Nemám vazbu na region

 

čeština

 

Sazba: 1000 CZK

hotově

MOJE ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH:

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s. přejít na web
Expertní komora kariérového poradenství, z.s.


Trhy práce, o kterých sleduji aktuální informace:

v ČR, v EU (celkově)


JSEM DRŽITELEM OCENĚNÍ:

Národní cena kariérového poradenství ČR (pod Euroguidance ČR)


PŮSOBNOST A ZAMĚŘENÍ:

jsem kariérový poradce / kouč v neziskové organizaci,

České:
školy základní (zřízené kýmkoliv)
školy střední a vyšší odborné (zřízené kýmkoliv)
neziskové organizace


LEKTORUJI V TĚCHTO OBLASTECH KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ:

Zaměřuji se na skupinové kurzy osobního a profesního rozvoje. Své zkušenosti z poradenské praxe dále předávám v kurzech pro kariérové poradce. Zastávám interaktivní přístup ve vzdělávání a moje kurzy tak poskytují prostor k zapojení všech zúčastněných.


POUŽÍVÁM TYTO METODY:

Narativní přístup Zobrazit metodu
Kreativní karty s příběhy (Storytelling cards) Zobrazit metodu
Brainstorming Zobrazit metodu
Mentoring (Odborné vedení) Zobrazit metodu
Životní křivka Zobrazit metodu
Technika koučovacího rozhovoru Zobrazit metodu
Aktivní naslouchání Zobrazit metodu
Technika přerámování situace Zobrazit metodu
Mentoring v kariérovém poradenství Zobrazit metodu
Karty Světem hodnot Zobrazit metodu
Koučovací přístup v kariérovém poradenství Zobrazit metodu
SWOT analýza Zobrazit metodu
Koučování - Koučink Zobrazit metodu
Nejmenší možný krok Zobrazit metodu
Hraní rolí Zobrazit metodu
Přerámování (práce s příběhem) Zobrazit metodu
Myšlenková mapa Zobrazit metodu
Obrázkové karty Zobrazit metodu
Domácí úkol (zplnomocnění) Zobrazit metodu
Scénář budoucnosti (analýza) Zobrazit metodu
Otázka po zázraku Zobrazit metodu


SUPERVIZE:

jsem pod supervizí (odborně konzultuji svoji práci s certifikovanými experty), aktivně se podílím na intervizích (odborně konzultuji svoji práci s dalšími kolegy)


PRAVIDELNĚ SLEDUJI INFORMACE O TRZÍCH PRÁCE:

v ČR, v EU (celkově)


PROJEKTY, NA KTERÝCH JSEM SE V PRŮBĚHU SVÉ PRAXE PODÍLEL

Název projektu Od Do Realizátor
Klíčové faktory kariérového rozhodování 2018 EKS

Kontaktní formulář

Vyplňte svoji validní emailovou adresu
Nevyplnili jste zprávu nebo dotaz pro poradce

Vaši zprávu jsme předali poradci.